Πολιτική Cookies

τελευταία ενημέρωση την 4η Οκτωβρίου 2019)

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Για την αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και ομαλότερη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου www.skindoctor.gr (εφεξής «Ιστότοπος») και τη βελτίωση της πλοήγησής των επισκεπτών/χρηστών σε αυτόν, χρησιμοποιούνται Cookies. Η εν λόγω Πολιτική Cookies παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των Cookies από τον Ιστότοπο.

 

1.2. Η παρούσα Πολιτική Cookies συνιστά ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιστοτόπου ενώ ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές. Συνίσταται στον επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου να ελέγχει τακτικά την Πολιτική Cookies προκειμένου να ενημερώνεται για ενδεχόμενες αλλαγές. Η περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη στον Ιστότοπο λογίζεται δε ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αλλαγών που πραγματοποιούνται στην παρούσα Πολιτική.

2. Tι είναι τα cookies

2.1. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που ένας Ιστότοπος (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός επισκέπτη/χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης συνδέεται στον Ιστότοπο, ο τελευταίος να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο επισκέπτη/χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

2.2. Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται οι κάτωθι κατηγορίες cookies ως περιγράφονται κατωτέρω: τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα cookies ανάλυσης, τα cookies λειτουργικότητας και τα διαφημιστικά cookies.

α. Απολύτως απαραίτητα cookies

Είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Ιστότοπος. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα μπλοκάρει ή να τον ειδοποιεί σχετικά με αυτά με συνέπεια όμως ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου να μην λειτουργούν. Δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη/χρήστη.

_ga, _gat, _gid

β. Cookies ανάλυσης

Τα cookies ανάλυσης δίνουν τη δυνατότητα μέτρησης της επισκεψιμότητας και των πηγών του Ιστότοπου, για την βελτίωση της απόδοσής του. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα εν λόγω cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου ανώνυμες.

γ. Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον Ιστότοπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέψει την χρήση τους τότε ορισμένες ή όλες οι υπηρεσίες του Ιστότοπου ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά και οι προτιμήσεις/ρυθμίσεις του επισκέπτη/χρήστη δεν θα διατηρηθούν για μελλοντικές επισκέψεις στον Ιστότοπο.

δ. Διαφημιστικά cookies

Τα διαφημιστικά cookies αποθηκεύουν δραστηριότητες του επισκέπτη/χρήστη στο διαδίκτυο όπως τις επισκέψεις του στον Ιστότοπο, τις σελίδες που έχει επισκεφθεί και τους συνδέσμους καθώς τις διαφημίσεις που έχει επιλέξει. Δύναται να χρησιμοποιηθούν δε για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών ή την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέψει την χρήση τους οι διαφημίσεις στις οποίες θα έχει πρόσβαση θα είναι περιορισμένες.

ε. Cookies τρίτων μέρων (third-party cookies)

Τρίτα μέρη επίσης τοποθετούν cookies –σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των τρίτων μερών ή με συνδέσμους σε Ιστότοπους τρίτων μερών- στη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγηση του στον Ιστότοπο με στόχο την συλλογή δεδομένων για την απόδοση των σχετικών διαφημίσεων και την αλληλεπίδρασή τους με τον Ιστότοπο.

2.3. Οι ανωτέρω δε κατηγορίες διακρίνονται σε :

α. Session cookies (προσωρινά cookies) τα οποία παραμένουν στη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη μέχρι να αποχωρήσει από την περιήγηση του στον Ιστότοπο. β.Persistent cookies (μόνιμα cookies) τα οποία παραμένουν στη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εωσότου διαγραφούν από τον επισκέπτη/χρήστη. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser του επισκέπτη/χρήστη.

2.4. Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου παρέχουν την δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη είτε να μπλοκάρει την πρόσβαση στα cookies είτε να τα διαγράψει. Έχει δε την δυνατότητα να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την εγκατάσταση τους στην συσκευή του αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή.

2.5. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies μη αποδεχόμενος την χρήση τους, ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες ή σε ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος.

2.6. Οι κάτωθι σύνδεσμοι παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις cookies των προγραμμάτων πλοήγησης που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από τους επισκέπτες/χρήστες:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites…

Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

2.6. Ενδελεχή δε ενημέρωση για τα cookies και την χρήση τους δύναται να λάβει ο επισκέπτης/χρήστης στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων μερών:

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

Cookiepedia: http://cookiepedia.co.uk/